Personkortsportlet

Weltner Anne

Koordinator, regelverk
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Övervakningsstöd och utveckling
Tjänstetelefon
+358975988205
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Regelverk
Uppgifter
Koordinator, regelverk