Om STUK

Personkortsportlet

Soleiver Tiina

Biträdande inspektör
Uppgifter
Tiina Soleiver sköter laboratorie- och tillståndsärenden i anslutning till övervakning av tandröntgenverksamhet samt assistentens uppgifter i enheten Användning av strålning i hälsovården.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 300
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi