Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Hallinen Elina

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988607
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i hälsovården, Säkerhetstillstånd, Röntgenundersökning av djur, Tandröntgen, Bildhantering, Patientdos, Röntgenundersökningar, Strålskyddsutbildning, Kalibrerings- och testningstjänster
Uppgifter
Elina Hallinen sköter myndighetsuppgifter inom röntgendiagnostik i hälsovården, inspektioner, tillståndsärenden, direktivarbete och utbildning samt deltar i standardenlighetstestning av diagnostiska röntgenapparater.