Personkortsportlet

Vainonen Antti

Inspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Miljöövervakning och mätning
Tjänstetelefon
+358975988477
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Byggmaterial
Uppgifter
Antti Vainonen ansvarar för utvecklingen av laboratoriets datasystem. Vidare ansvarar han för övervakningen av radioaktivitet i byggmaterial och för gammaspektrometriska analyser av prov som hör till det riksomfattande programmet för strålningsövervakningen av miljön.