Om STUK

Personkortsportlet

Luukkonen Ari

Överinspektör
Uppgifter
Överinspektör, Övervakning av kärnavfallsanläggningar
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Övervakning av kärnavfallsanläggningar
Tjänstetelefon
+358 975 988 342
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi