Personkortsportlet

Vaaramaa Kaisa

Laboratoriechef
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Miljöövervakning och mätning
Tjänstetelefon
+358975988521
E-postadress
-
Expertis
Livsmedel, Dricksvatten, Mättjänster, Borrbrunn, Övervakning av strålning i miljön, Gruva, Miljö, Radon
Uppgifter
Kaisa Vaaramaa ansvarar för verksamheten vid Miljöövervakning och mätninglaboratoriet. Miljöövervakning och mätninglaboratoriet har följande ansvarsområden: riksomfattande övervakning av strålningen i miljön, miljöövervakning av gruvor och kärnkraftverk samt övervakning av naturlig strålning i gruvor och industri. Laboratoriet ansvarar för uppdateringen och utvecklingen av avdelningens kvalitetssystem.