Om STUK

Personkortsportlet

Tenkanen-Rautakoski Petra

Byråchef
Uppgifter
Petra Tenkanen-Rautakoski svarar för verksamheten i enheten Användning av strålning i hälsovården. Enheten övervakar användningen av strålning i strålbehandling, nukleärmedicin, röntgenverksamhet, odontologi och veterinärmedicin. Enheten utför utredningar och bedriver forskning relaterad till sitt område och handleder strålningsanvändare.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 603
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi