Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Turunen Jani

Överinspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Miljöövervakning
Tjänstetelefon
+358975988440
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radioaktiviteten i utomhusluften, Mättjänster, Miljö
Uppgifter
Jani Turunen arbetar som sakkunnig inom gammaspektrometri och ansvarar för gammaspektrometriska analyser av prov som hör till laboratoriets övervaknings- och serviceprojekt. Dessutom ansvarar han för verksamheten vid radionuklidlaboratoriet som hör till nätverket för monitorering av det omfattande fördraget om förbud mot kärnvapenprov.