Personkortsportlet

Tiippana Petteri

Generaldirektör
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358975988200
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-
Uppgifter
Petteri Tiippana ledar STUK’s verksamhet och ansvarar att verksamhet är effektivt.