Om STUK

Personkortsportlet

Latomäki Antti

Inspektör
Uppgifter
Antti Latomäki ansvarar för myndighetsuppgifter, marknadskontroll och inspektioner avseende användningen av icke-joniserande strålning i kosmetiska tillämpningar.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 397
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi