Personkortsportlet

Teräväinen Mikko

Biträdande inspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Miljöövervakning och mätning
Tjänstetelefon
+358975988430
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Övervakning av strålning i kärnkraftverks miljö, Radioaktiviteten i människa
Uppgifter
Mikko Teräväinen ansvarar för kärnkraftverkens miljöprovtagningar och genomförandet av mätningar på människor.