Om STUK

Personkortsportlet

Sovijärvi Jukka

Byråchef
Uppgifter
Byråchef, Strålskydd
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Strålskydd
Tjänstetelefon
+358 975 988 519
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi