Personkortsportlet

Aaltonen Hannele

Beredskapschef
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Beredskapsenhet
Tjänstetelefon
+358975988212
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Strålrisk,
Uppgifter
Hannele Aaltonen arbetar som beredskapschef vid STUK.