Personkortsportlet

Sulonen Nina

Upphandlingsspecialist
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Ekonomi
Tjänstetelefon
+358975988494
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Upphandling