Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Vaaramaa Kaisa

Laboratoriechef
Uppgifter
Kaisa Vaaramaa ansvarar för verksamheten vid Mätning och analyserlaboratoriet. Mätning och analyserlaboratoriet ansvarar för mätning av radioaktivitet och provtagning. Laboratoriet ansvarar för uppdateringen och utvecklingen av avdelningens kvalitetssystem.
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358 975 988 521
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi