Om STUK

Personkortsportlet

Lindholm Carita

Specialforskare
Uppgifter
Carita Lindholm kalibrerar röntgendiagnostikmätare. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Dosimetrilaboratorium
Tjänstetelefon
+358 975 988 486
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi