Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Soleiver Tiina

Biträdande inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988300
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Tandröntgen, Användning av strålning i hälsovården, Säkerhetstillstånd, Röntgenundersökning av djur, Röntgenundersökningar
Uppgifter
Tiina Soleiver sköter kontors-, laboratorie- och tillståndsärenden gällande tillsyn över tandröntgenverksamhet.