Om STUK

Personkortsportlet

Silvonen Tiina

Ledningsassistent
Uppgifter
Tiina Silvonen är ledningens assistent.
Enhet
Övervakning av strålningsverksamhet
Tjänstetelefon
+358 975 988 411
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi