Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Visuri Reijo

Överinspektör
Uppgifter
Reijo Visuri sköter myndighetsuppgifter gällande UV- och laserstrålning, inspektioner och mätningar av solarier samt showlaserinspektioner.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 454
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi