Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Smolander Petri

Överinspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Fält och situationsbildssystem
Tjänstetelefon
+358975988449
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnmaterial, Strålrisk
Uppgifter
Petri Smolander ansvarar för fältmätningsverksamheten vid avvikande händelser och för utvecklingen och utbildningen i anslutning till denna verksamhet. Han ansvarar också för frågor som rör mottagning av radioaktivt småavfall som innehåller kärnämnen.