Personkortsportlet

Sirkka Liisa

Ekonomichef
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Ekonomi
Tjänstetelefon
+358975988590
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Ekonomiförvaltning