Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Sipilä Petri

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988441
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Strålbehandling, Säkerhetstillstånd, Strålskyddsutbildning, Användning av strålning i hälsovården
Uppgifter
Petri Sipilä sköter myndighetsuppgifter, inspektioner och tillståndsärenden i anslutning till strålbehandling.