Personkortsportlet

Simola Reko

Biträdande inspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Fält och situationsbildssystem
Tjänstetelefon
+358975988558
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radioaktiviteten i utomhusluften