Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Simola Reko

Inspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358975988558
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radioaktiviteten i utomhusluften