Personkortsportlet

Siiskonen Teemu

Biträdande direktör
Enhet
-
Tjänstetelefon
+358975988318
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i hälsovården, Patientdos, Stråldos, STUK:s internationella projekt