Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Siiskonen Teemu

Biträdande direktör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Ledning och avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358975988318
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i hälsovården, Patientdos, Stråldos, STUK:s internationella projekt
Uppgifter
Teemu Siiskonen är forskare och specialsakkunnig i dosimetri och metrologi gällande joniserande strålning. Han samordnar forskningen inom området och främjar samarbetet i Finland och utomlands.