Om STUK

Personkortsportlet

Järvinen Marja-Leena

Ledande sakkunnig
Uppgifter
Ledande sakkunnig, SAFIR-forskningprogram
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
-
Tjänstetelefon
+358 975 988 304
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi