Om STUK

Personkortsportlet

Lång Ossi

Senior specialist
Avdelning
Gemensamma experttjänster
Enhet
Internationellt samarbete
Tjänstetelefon
+358 975 988 302
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi