Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Nylund Reetta

Specialforskare
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358 975 988 468
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi