Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Laakso Päivi

Chef för Informationstjänst
Uppgifter
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Dokumentförvaltning och informationstjänst
Tjänstetelefon
+358 975 988 617
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi