Om STUK

Personkortsportlet

Niskanen Marja

Biträdande inspektör
Uppgifter
Marja Niskanen sköter registreringen av arbetstagarnas strålningsexponering. Marja ansvarar dessutom för dosregistrets kundservice samt för hantering av beställningar. Dosregistrets e-postadress är: dosregister@stuk.fi
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 247
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi