Om STUK

Personkortsportlet

Koikkalainen Auli

Ledningsassistent
Uppgifter
Ledningsassistent
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358 975 988 376
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi