Personkortsportlet

Elo Ilkka

Kommunikationsassistent
Enhet
Kommunikation och samhällsrelationer
Tjänstetelefon
+358975988624
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
IT-tjänster, Kommunikation
Uppgifter
Ilkka Elo är kommunikationsteamets assistent och arbetar med innehållsproduktion och underhåll.