Om STUK

Personkortsportlet

Vartti Vesa-Pekka

Överinspektör
Uppgifter
Vesa-Pekka Vartti ansvarar för genomförandet av övervakningen av strålningen i kärnkraftverkens närmiljö. Han ansvarar också för gammaspektrometriska analyser av prov som hör till laboratoriets övervaknings- och serviceprojekt, och därtill deltar han i genomförandet av övervakningsprogrammet för Östersjön och ansvarar för det relaterade utsläppsregistret.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Miljöövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 593
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi