Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Lehtinen Maaret

Ledande sakkunnig
Uppgifter
Maaret Lehtinen samordnar verksamheten i dosregistret för arbetstagare inom strålningsarbete. Dessutom deltar Maaret Lehtinen i övervakningen av stråldoser som orsakas av användning av strålning för arbetstagare samt av rymdstrålning för flygpersonal, godkännande av dosmätningstjänster och dosmätningsmetoder samt godkännande av strålsäkerhetsexperter. Dosregistrets e-postadress är: dosregister@stuk.fi
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358 975 988 244
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi