Personkortsportlet

Raitio Kaisa

Kommunikationschef
Enhet
Kommunikation och samhällsrelationer
Tjänstetelefon
+358975988795
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kommunikation
Uppgifter
Kaisa Raitio är chef för kommunikationsteamet och leder kommunikationen och samhällskontakterna.