Om STUK

Personkortsportlet

Kuhmonen Venla

Inspektör
Uppgifter
Venla Kuhmonen övervakar användare av strålning inom industri och forskning (t.ex. tillståndsärenden och operativ övervakning), särskilt operatörer som använder öppna strålkällor och acceleratorer för produktion/forskning samt operatörer som hanterar radioaktiva avfall.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 327
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi