Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kuhmonen Venla

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358 975 988 327
Uppgifter
Venla Kuhmonen sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.