Om STUK

Personkortsportlet

Teräväinen Mikko

Biträdande inspektör
Uppgifter
Mikko Teräväinen ansvarar för kärnkraftverkens miljöprovtagningar och genomförandet av mätningar på människor.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358 975 988 430
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi