Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Puranen Lauri

Ledande sakkunnig
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358975988457
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Trådlös kommunikation, Mobiltelefon, Mikrovågsugn, Basstation, Kraftledning, Transformator i fastighet och eldistribution
Uppgifter
Lauri Puranen är sakkunnig inom elektromagnetiska fält och sköter myndighetsuppgifter, säkerhetsbedömningar och kommunikationsärenden i anslutning till dem. Han deltar även i det internationella standardiseringsarbetet som gäller exponeringsmätningar i elektromagnetiska fält och dosimetri.