Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Peräjärvi Kari

Ledande sakkunnig
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Fält och situationsbildssystem
Tjänstetelefon
+358975988705
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Strålrisk, Metrologi
Uppgifter
Kari Peräjärvi ansvarar för samordningen av fältmätningsverksamheten och det relaterade distansstödet. Han planerar och leder forskningsprojekt inom kärn- och strålningsfysik. Han deltar också i strålningsövervakningen, beredskapsverksamheten och utvecklingen av relaterade metoder och utrustningar. Vidare förbereder och utför han forskningssamarbete med både nationella och internationella universitet, industrin och olika institutioner.