Om STUK

Personkortsportlet

Kupila Jukka

Ledande sakkunnig
Uppgifter
Avdelning
Gemensamma experttjänster
Enhet
Beredskapstjänster
Tjänstetelefon
+358 975 988 323
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi