Personkortsportlet

Peltonen Tuomas

Överinspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Fält och situationsbildssystem
Tjänstetelefon
+358975988508
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Strålrisk, Övervakning av strålning i miljön