Om STUK

Personkortsportlet

Auvinen Anssi

Forskningsprofessor
Uppgifter
Anssi Auvinen arbetar som forskningsprofessor och sakkunnig inom strålningsepidemiologi.
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Ledning och avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358 975 988 293
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi