Personkortsportlet

Ollila Arja

Biträdande inspektör
Enhet
-
Tjänstetelefon
+358975988246
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i industrin och forskning, Användning av strålning i hälsovården, Säkerhetstillstånd