Personkortsportlet

Olkonen Irene

Projektchef
Avdelning
Gemensamma experttjänster
Enhet
Internationella tjänster
Tjänstetelefon
+358975988334
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Ryska kärnkraftverken