Personkortsportlet

Olkonen Irene

Projektchef
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Internationella projekt
Tjänstetelefon
+358975988334
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Ryska kärnkraftverken