Om STUK

Personkortsportlet

Kyllönen Jarkko

Byråchef
Uppgifter
Byråchef, Säkerhetsanalyser av kärnavfallsanläggningar
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Säkerhetsanalyser av kärnavfallsanläggningar
Tjänstetelefon
+358 975 988 728
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi