Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Ruonala Verneri

Inspektör
Uppgifter
Verneri Ruonala sköter myndighetsuppgifter, tillståndsärenden, inspektioner och utbildning i anslutning till övervakning av nukleärmedicin och röntgendiagnostik i hälsovården och veterinärmedicin.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 315
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi