Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Oinas Tiina

Laboratorieingenjör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358975988463
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radon,
Uppgifter
Tiina Oinas arbetar som laboratorieingenjör inom radonmätningstjänsten.