Personkortsportlet

Aallos-Ståhl Siiri-Maria

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358975988241
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i industrin och forskning, Säkerhetstillstånd, Handel med strålkällor,
Uppgifter
Siiri-Maria Aallos-Ståhl sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning. Obs! i e-postadressen är å=a.